1397/08/05 11:08
افتتاح خانه ورزش روستاي بالقلو
افتتاح خانه ورزش روستای بالقلو

طی مراسمی دهمین خانه ورزش روستای بالقلو با حضور نماینده مردم ساوه، بخشدار نوبران و جمعی از اهالی با صرف اعتبار ۷۰ میلیون ریال افتتاح شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved