1397/09/03 08:53
ديدار جمعي از مسئولين و بسيجيان با امام جمعه شهر غرق آباد به مناسبت هفته بسيج
دیدار جمعی از مسئولین و بسیجیان با امام جمعه شهر غرق آباد به مناسبت هفته بسیج

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved