1397/09/20 12:38
يوسف حيدري به سمت سرپرستي بخشداري نوبران منصوب شد
"یوسف حیدری" به سمت سرپرستی بخشداری نوبران منصوب شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved