1397/10/15 10:26
بازديد سرپرست بخشداري نوبران از شهرك هاي صنعتي نوبران و غرق آباد
بازدید سرپرست بخشداری نوبران از شهرک های صنعتی نوبران و غرق آباد

در پیگیری مصوبات نود و یکمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی ،زیر ساخت های مورد نیاز شهرک های صنعتی نوبران و غرق آباد با حضورسرپرست بخشداری نوبران، نمایندگان معاونت برنامه ریزی استانداری مرکزی ، شرکتهای برق باختر و توزیع برق، شرکت گاز ، مدیریت منابع آب ،شرکت مخابرات ،شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین از شرکت بایودنت در شهرک صنعتی نوبران بازید به عمل آمد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved