1397/12/18 09:14
گردهمايي دهياران بخش نوبران
گردهمایی دهیاران بخش نوبران بامحوریت جشن نیکو کاری ،حفظ منابع‌ طبیعی،مدیریت آب روستایی ،امدادونجات ،تنظیف معابر ومحیط روستایی در محل بخشداری نوبران.

حیدری بخشدار نوبران :

نیکو کاری و رسیدگی به امور نیازمندان ریشه دراعتقادات دینی داشته و یک تکلیف قرانی است ،بخشداری نوبران ودهیاران محترم درخدمت مددجویان کمیته امداد هستند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved