1398/04/13 11:58
ديدار رئيس محترم پست بانك شهرستان ساوه با بخشدار نوبران
در این دیدار که رئیس و معاون محترم پست بانک شهرستان ساوه حضور داشتند در خصوص موضوعاتی چون پرداخت تسهیلات کم بهره به کشاورزان، ایجاد باجه های جدید در روستا جهت خدمات رسانی به روستائیان و .... بحث و تبادل نظر گردید و بخشدار نوبران نیز بر ارائه هرچه بهتر خدمات در باجه های دائر روستایی به روستائیان و راه اندازی خودپردازهای بیشتر در روستاها تاکید کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved